แผนกติดตั้ง CNG

เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า IGF ในการติดตั้ง CNG ให้กับรถคุณ
IGF คือระบบการจ่ายเชื้อเพลิง รูปแบบใหม่ล่าสุดของโลกซึ่งคิดค้นโดย A1 CNG TECHNOLOGY ประหยัดสูงสุด 68% พิสูจน์แล้วจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน

เทคโนโลยี IGF เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน มีความปลอดภัยสูงสุดต่อเครื่องยนต์ เนื่องจากการนำเอาก๊าซ NGV เข้าไปในห้องเผาไหม้โดยการทำให้ก๊าซมีอาการเฉื่อย (INERT) ก่อน เพื่อสภาพของก๊าซจะไม่ติดไฟหรือระเบิดก่อนจุดศูนย์ตายบน หรือจุดวาบไฟของก๊าซเปลี่ยนไป ซึ่งทุกครั้งที่จ่ายก๊าซเข้าไปในกล่อง ECU จะควบคุมการจ่ายอย่างแม่นยำ เพื่อทำให้เกิดความสมดุจระหว่างก๊าซ NGV, ไนโตรเจน และออกซิเจน จึงมีความเหมาะสมของการจุดระเบิด และก๊าซในส่วนนี้ จะไปเผาเซลส่วนที่เหลือของน้ำมันดีเซลจากการจุดระเบิดในแต่ละจังหวะให้เกิดพลังงานได้เต็มที่

และอีกเทคโนโลยี คือ Ga – match เป็นระบบที่ใช้เชื้อเพลิง NGV ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยไม่ต้องแปลงเครื่องยนต์ และไม่ต้องแปลงกล่อง ECU ของเครื่องยนต์ ดังนั้น ระบบนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จึงไม่ร้อน ไม่น๊อกขณะใช้กำลังสูง

สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้ปั๊มแรงดันสูงทุกชนิด

 1. NORMAL ( INLINE, VE )
 2. EFI
 3. COMMONRAIL

หลักการทำงานของระบบ

 • อุปกรณ์จ่ายเชื้อเพลิงร่วมของ Ga-Match ทำงานด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเชื้อเพลิงและส่วนควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิง
 • ส่วนทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของเชื้อเพลิง ทำหน้าที่ผสมไนโตรเจนซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อยไม่ติดไฟเข้ารวมกับมีเทนของ CNG โดยทำการแยกโมเลกุลของมีเทน เพื่อเพิ่มจุดวาบไฟให้กับมีเทน ไม่ให้ชิงจุดระเบิดก่อนดีเซลภายในห้องเผา
 • ส่วนควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงทำหน้าที่ รับข้อมูลการทำงานรวมถึงความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์มาประมวลผลและสั่งควบคุมเวลาในกรเปิด – ปิด (Injection time)ของหัวฉีดก๊าซให้เหมาะสมกับ ความต้องการของเครื่องยนต์

การเผาไหม้ของก๊าซ CNG ในเครื่องยนต์เบนซิน

 • ลูกสูบเลื่อนลงในกระบอกสูบในจังหวะดูด นำไอดี (อากาศ + เชื้อเพลิง) เข้าห้องเผาไหม้
 • ลูกสูบเลื่อนขึ้นในจังหวะอัดทำให้อากาศมีอุณหภูมิและความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
 • หัวเทียนจุดระเบิดเริ่มการเผาไหม้ เกิดความดัน ดันลูกสูบลงเกิดพลังงานกล

การเผาไหม้ของก๊าซ CNG ในเครื่องยนต์ดีเซล ระบบ IGF ของ Ga- Match

แผนผังการติดตั้งก๊าซ ระบบเชื้อเพลิงร่วม ( Dual Fuel )( ดีเซล + NGV )

  ความแตกต่างระหว่างระบบ IGF และ DDF

ระบบ IGF ( INERT GAS FUEL)
ระบบ DDF ( DIESEL DUAL FUEL )
 1.) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาใหม่ล่าสุด
 1.) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้มาตั้งแต่ ปี 1995
 2.) สามารถนำก๊าซ NGV เข้าทดแทนดีเซลได้สูงสุด 87 %
 2.) นำก๊าซ NGV เข้าทดแทนดีเซลได้ไม่เกิน 40 %
 3.) ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปั๊มแรงดันสูงทุกชนิด อาทิ NORMAL ( INLINE, VE )  EFI  และ COMMONRAIL
 3.) ใช้ได้เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น
 4.) ในจังหวะที่มี  LOAD  จะไม่ทำให้เครื่องยนต์เกิด
อาการน๊อก
 4.) ในจังหวะที่มี  LOAD เครื่องยนต์จะเกิดอาการน๊อก

 5.) ใช้ความเร็วสูง เช่น 110, 120 กม./ชม. ยังคงให้ความ
ประหยัดเช่นเดิม

 5.) ใช้ได้เฉพาะความเร็วต่ำ เช่น 70, 80 กม./ชม.
 6.) ไม่ทำให้ความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น
 6.) เครื่องยนต์มีความร้อนสูงจากเดิม
 7.) สำหรับรถใหญ่ที่มีระบบเบรคไอเสียจะใช้งานได้ตามปกติ
 7.) เมื่อใช้ระบบเบรคไอเสียจะมีความร้อนเพิ่มขึ้น

ภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ในรถรุ่นต่างๆ เปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง ( ISUZU )Diesel
IGF
 1.) ใช้ดีเซล 6.6 ลิตร
 1.) ใช้ดีเซล 1 ลิตร (ขับจริง)
 2.) เท่ากับ 12 กม. /ลิตร (ขับจริง)
 2.) ใช้ CNG 3 กก.
 3.) เป็นเงิน 198 บาท
 3.) ดีเซล 28 บาท 0.38 บาท/กม.
 4.) เท่ากับ 2.5 บาท/กม.
 4.) CNG 29.75 บาท 0.38บาท/กม.

 * ระยะทาง 79 กม.

 5.) รวม 0.76 บาท/กม.
 * คิดที่ดีเซล 28 บาท/ลิตร
 6.) ประหยัด 68% * คิดที่ CNG 8.5 บาท/กก

ตารางเปรียบเทียบค่าเชื้อเพลิง ( NISSAN UD 320 )


Diesel
IGF
 2.7 กม./ลิตร - 10.37 บาท/กม
 10.37 – 4.51 = ประหยัด 5.86 บาท/กม.หรือ 56.5 %
 Diesel - 8.1 กม./ลิตร - 3.45 บาท/กม
 CNG - 8 กม./กก. - 1.06 บาท/กม.รวมค่าเชื้อเพลิง= 4.51  บาท / กม.

รูปภาพการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ NGV ระบบ IGF รถหัวลาก ยี่ห้อ HINO รุ่น P11C

สถิติในการใช้งาน
ก่อนติดตั้งกินน้ำมันดีเซล 2.5 กิโลเมตร/ลิตร หลังจากติดตั้งใช้น้ำมันดีเซล 20 กิโลเมตร / ลิตร

ประวัติรถ
รถโตโยต้า วีโก้ ขนาด 2500 ซีซี
สถิติในการใช้งาน
ผลการทดสอบ ระยะทาง 45 กิโลเมตร ขับด้วยความเร็ว 110 กิโลเมตร/ชม.

 1. น้ำมันดีเซล จำนวน 1 ลิตร X  31 บาท = 31 บาท
 2. ก๊าซ NGV 4 กิโลกรัม x 8.50 บาท = 34 บาท
 

สรุปรวม 1 + 2 = 65 บาท / 45 กม. = 1.45 / กิโลเมตร

    แนะนำบริการพิเศษ
Mahachai Formula Your Car Carecount web traffic
จำนวนผู้เข้าชม
 
      ขอขอบคุณผู้สนับสนุน :