แผนกติดตั้ง LPG

เรื่องราวของก๊าซ  LPG

ก๊าซธรรมชาต เป็นสารที่ประกอบด้วย ไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ และแยกส่วนประกอบเป็น มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน หรือ ปิโตรเลียมที่มีสภาพเป็นแก๊ส ณ ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน 15.6 เซลเซียส และ101 กิโลปาสคาล
     แหล่งธรรมชาติอาจมีเฉพาะ มีเทน หรือ อีเทน ล้วนๆ ถ้าแยกโพรเพนและบิวเทนออกมาบรรจุในถังก๊าซ
เรียกว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) หรือ LPG หรือ ก๊าซหุงต้ม  

ก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่มีสี,กลิ่น และสารพิษ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงสุด เมื่อเผาไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและส่งผลกระทบน้อยมากต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซหุงต้ม  ซึ่งบางประเทศนิยมใช้ก๊าซธรรมชาติมาอย่างยาวนาน
      สมบัติทางเทคนิคสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้
      1. Sweet gas คือ แก๊สที่มีปฏิกิริยาเป็นกลางต่อกระดาษ pH ที่เปียกน้ำ เป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบหลักและมีน้ำหนักเบาที่สุด อาจพบ ethane , propane และ pentane ปะปนอยู่
      2. Sour gas คือ แก๊สธรรมชาติที่มีแก๊สซัลฟูริคปะปนอยู่สูงมาก มีสภาพที่เป็นกรดขึ้น ตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษ pH ที่เปียกน้ำ ถ้ามีไฮโดรเจนซัฟด์ปะปนอยู่สูงแก๊สนั้นจะมีพิษได้ ดังนั้นจึงต้องกำจัดไฮโดจเจนวัลไฟด์ก่อนส่งไปยังที่ต่างๆ
      3. Dry gas คือ แก๊สธรรมชาติที่ไม่มีส่วนผสมของแก๊สธรรมชาติเหลว (condnsate) มีแต่แก๊สมีเทนเกือบร้อยเปอร์เซนต์และมีราคาที่สูงกว่าแก๊สธรรมชาติชนิดอื่นๆ
      4. Wet gas คือ เป็นแก๊สที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแก๊สธรรมชาติเหลว ได้แก่ propane ,butane ,pentane และ hexane แก๊สเหล่านี้เป็นของเหลวได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำและความดันสูง และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการขนส่ง

    แนะนำบริการพิเศษ
Mahachai Formula Your Car Carecount web traffic
จำนวนผู้เข้าชม
 
      ขอขอบคุณผู้สนับสนุน :